Welkom op de website van Gemengd Gereformeerd Koor Menorah.

Op deze website kunt u informatie vinden over de uitvoeringen van koor Menorah.
Ook kunt u achtergrondinformatie vinden over het koor, de dirigent en de diverse stukken die het koor kan zingen.

 

U bent welkom op onze concerten van 2 april en 9 april!

Het concert op 2 april zal plaatsvinden in Berlikum, Friesland. Doopsgezinde kerk aan de Vermaningsstrjitte 3, in Berlikum. De aanvang is om 15:00.
Het concert op 9 april in stefanuskerk noorddijkerweg 16. De aanvang is om 19:30 (toegang gratis, collecte voor de onkosten)

dirigent:     Piet Vessies
piano:        Oets Wijnsma
koren zijn:  Menorah en Schola Cantorum Mistúra