Blue Flower

Het koor is in 1983 opgericht .als Gereformeerd Gemengd Koor Menoràh, gevestigd in de Oosterkerk in Groningen.

De leden komen uit stad en provincie Groningen.

 

Het koor is aangesloten bij: Bond van Christelijke Gereformeerde Zangverenigingen in Nederland.

 

 

Huidige voorzitter is de heer Ben Greijdanus.

Het secretariaats-adres van het koor is: Stationsstraat 30, 9771 AG Sauwerd.

Telefonisch te bereiken onder nummer 050 – 306 20 76. E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Het aantal leden is nu, augustus 2015: 18, als volgt verdeeld:
4 bassen;
3 tenoren;
6 alten;
5 sopranen.

 

 

Koorleden betalen per maand een contributie van € 17,50.

Leden die in projectverband deelnemen, betalen eenmalig € 50,00.(incl. partituur)

 

Het zou natuurlijk fantastisch zijn als er mensen zijn die zich melden als lid, bv 2 tenoren of 2 alten.

VAN HARTE WELKOM OM ONS TE KOMEN VERSTERKEN.

Samen kunnen we dan nog meer doen

 

 

Piet Vessies is sinds 3 februari 2016 dirigent van het koor.