9 Oktober 2022 hoopt het koor uit te voeren het door de dirigent gecomponeerde 'Missa Gratia'. 
Een dankbaarheids mis, naar aanleiding van het 35 jaar dirigent zijn.
De uitvoering vindt plaats in Friesland aan de Tjissema 2 te Wytgaard, samen met andere koren van de dirigent.

Menoráh heeft op 13 december 2019 een kerstconcert gegeven in Hoogkerk. Dit concert was een succes, velen hebben aangegeven er zeer van genoten te hebben en zeer verrast te zijn door de prachtige klanken die het koor op deze avond heeft voortgebracht.

Ook heeft het koor na dit concert in de Oosterkerk tijdens de dienst diverse liederen uitgevoerd.

Menoráh heeft in 2018 haar 35 jarig bestaan gevierd. Er is een concert gegeven op 17 november 2018 waarin de uitvoering van 'PETIT MESSE SOLENNELLE van Rossini te horen was. We willen u bedanken voor uw aanwezigheid bij dit prachtige concert.
 

Het koor heeft tot nu toe Sing-Ins en ook kleine concerten georganiseerd.

Ook wordt medewerking verleend aan erediensten in de Oosterkerk te Groningen, eveneens in Sauwerd en Aduard.

Het koor heeft op zaterdag 14 november 2015 meegedaan aan een concours voor koren. Dit werd georganiseerd door de Kzcb, regio Noord onder de titel: Focus op Vocaal.
Plaats van de handeling was de Der A-Kerk in Groningen.
Het koor heeft goed gepresteerd, want al werd er geen 1e, 2e of 3e prijs gewonnen, véél belangrijker is dat de PUBLIEKSPRIJS ons werd gegund door de toehoorders. Fantastisch!

 


Dat geeft ons moed om op de ingeslagen weg verder te gaan en om nog meer te waarderen muziek te oefenen en uit te voeren.